Avgifter Hösten 2024
För att få träna, tävla och genomföra graderingar, måste träningsavgift och medlemsavgift betalas. Träningsavgift betalas terminsvis 31 januari för vårtermin och 30 september för hösttermin

Karate
Klättring