VI VÄLKOMNAR ALLA ATT PROVA OCH VARA EN DEL AV OSS

TRÄNINGSTIDER

Barngrupp 6-9 år


Måndag och Onsdag

Kl 18:00-19:00.

Barngrupp 10-13 år


Tisdag och Torsdag

Kl 18:00-19:15.

 14 år och uppåt


Måndag, Onsdag, Torsdag

Kl 19:30-21:00

Vuxna samt Nybörjare


Tisdag

Kl 19:30-21:00

AVGIFTER

För att få träna, tävla och genomföra graderingar, måste träningsavgift betalas.Träningsavgifteninnefattar även s.k. licensförsäkring.

Träningsavgifter betalas terminsvis 31 januari för vårtermin och 30 september för hösttermin.


För barn upp t.o.m. 17 år är avgiften 650 kr.
För vuxna från 18 år är avgiften 750 kr.
Vill man betala för hel familj (upp till 4 personer) så är avgiften 950 kr.
Vill man vara stödmedlem så är avgiften 100 kr.


Möjlighet att prova på tre träningstillfällen finns också, och därefter ska avgift erläggas.
Träningsavgiften betalas till bankgiro 5747-3464. Ange den tränandes namn i
meddelandefälte